PH140-0009
  • PH140-0009
  • PH140-0009

PH140-0009

9.499,99kn
SKU : PH140-0009

Elektropokretac 12V, 1,4kW, 11 zuba bendix za motore 1GM10, 2GM20, 3JH3/E-YEU/E, 3QM, 3QM30/F/H, 2QM20