NARUČIVANJE I KUPOVANJE PUTEM SERAPHILUS WEBSHOPA
 
NAPOMENA: Usluge SERAPHILUS WEBSHOPA mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.
 
UVJETI KUPNJE:
Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.


- Isporučitelj (Prodavatelj) je SERAPHILUS d.o.o. (Buzinski prilaz 30, 10010 Zagreb, OIB: 25339849197, Tel.: +385 (1) 4619 279; Fax.: +385 (1) 4662 527; E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

- Kupac (potrošač) robe posjetitelj je SERAPHILUS WEBSHOPA koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati virmanom (uplatnicom) u banci, pošti i FINI te pošalje narudžbu prodavatelju.


- Izražene su cijene maloprodajne s PDV-om.


- Valuta je hrvatska kuna (kn).
 
NARUČIVANJE:
Proizvodi se naručuju kreiranjem web narudžbe (stavljanjem u "košaricu") na stranicama SERAPHILUS WEBSHOPA.
Ispod svakog artikla postoji opcija “ADD TO CART“.
Ispred prozora “ADD TO CART“ je prozor sa strelicama gore/dolje u kojem ćete moći odabrati količinu artikala.
Ako ste u košaricu dodali krivi artikl, postoji opcija “DELETE“ u obliku crvenog prozora s ikonom kante za smeće kojom artikl možete maknuti iz košarice.
Možete odabrati opciju “CONTINUE SHOPING“ i nastaviti pregledavati WEBSHOP. U košaricu možete ubacivati nove artikle po proceduri jednakoj onoj kojom ste odabrali prvi artikl.
Kada sve artikle koje želite kupiti ubacite u svoju košaricu, možete je pregledati pritiskom na opciju “VIEW CART”, koja se nalazi u gornjem desnom dijelu SERAPHILUS WEBSHOPA. Ako ste odabrali sve što vam je potrebno, kliknite na opciju "PROCEED TO CHECKOUT".
Ako se po dolasku na stranicu niste prijavili, sada će se otvoriti stranica za prijavu na SERAPHILUS WEBSHOP.
Ako ste novi kupac, slijedite proceduru za prijavu na SERAPHILUS WEBSHOP. Ukoliko ste već kupovali kod nas, u predviđena mjesta upišite vašu e-mail adresu i šifru.
Nakon upisivanja podataka potrebnih za prijavu, potvrdite svoju prijavu klikom na opciju "LOG IN".
Ako pošiljku treba dostaviti na adresu naznačenu u korisničkim podacima, pritisnite opciju "ACCOUNT & BILLING DETAILS". Ako želite da pošiljka bude poslana na neku drugu adresu, odaberite opciju "SHIPPING ADDRESS". Kada dodate novu adresu, moći ćete odabrati adresu na koju će pošiljka biti poslana.
Pritiskom na opciju “SHIPPING & PAYMENT METHODS“ otvorit će vam se opcije plaćanja.
Možete odabrati plaćanje virmanom (uplatnicom).
Plaćanje virmanom vrši se putem banaka, pošte ili sličnih ustanova kao što je FINA.

Pritiskom na opciju “CONFIRM ORDER” otvorit će se “ORDER SUMMARY” u kojoj je vidljiva Vaša narudžba, nakon što je provjerite pritisnite “PLACE ORDER”.

O statusu vašeg web naloga bit ćete obaviješteni e-mailom. Ako želite, nalog možete isprintati. Na vašu e-mail adresu stići će poruka da je isti zaprimljen.
Kada SERAPHILUS isporuči vašu pošiljku, na e-mail će vam stići poruka sa statusom naloga. U toj ćete poruci dobiti informaciju da je pošiljka krenula prema adresi koju ste naznačili kao adresu za dostavu kupljenih artikala.
Ako prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve rezervirane/prednaručene proizvode, isporučit će raspoložive te o tome obavijestiti kupca e-mailom odnosno telefonom zajedno s informacijom o dostupnosti i predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda te ako proizvode nije moguće naknadno isporučiti. Za kupljene, a neisporučene proizvode kupoprodajni se ugovor automatski raskida.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima, posebice sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
 
DOSTAVA:
Dostavu vršimo putem HP EXPRESS dostavne službe najčešće kroz 1-2 radna dana.
Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske koje pokriva HP EXPRESS dostavna služba.

 
PLAĆANJE:
Naručene proizvode s troškovima dostave kupac će prodavatelju platiti virmanskom uplatom na žiro/devizni račun: HR24 2500009 1101364982 kod ADDIKO BANK, Slavonska avenija 6, Zagreb.

 
POTROŠAČKI PRIGOVORI:
Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu SERAPHILUS d.o.o. (Buzinski prilaz 30, 10010 Zagreb, OIB: 25339849197, Tel.: +385 (1) 4619 279; Fax.: +385 (1) 4662 527; E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe:
U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda:
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU:
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (a) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora; (b) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki; (c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu je potrebno poslati isključivo kurirskom službom na adresu SERAPHILUS d.o.o. (Buzinski prilaz 30, 10010 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.  Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

OPĆI JAMSTVENI UVJETI:

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravan proizvod priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste (ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa koji je obavezan za ostvarivanje jamstva a kojima se potvrđuje kupnja. Uz to je poželjno navesti detaljan opis problema kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.
Neispravnost proizvoda, opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela te proizvođač unose se u predviđeni obrazac koji je dužan osigurati SERAPHILUS d.o.o.
Zamjena prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikl se zamjenjuje 1 za 1 u garantnom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu SERAPHILUS d.o.o. neće preuzeti, već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Ako se prema proizvodu ne odnosite kao vlasnik za kupovine u trgovini i online kao dodatnu uslugu SERAPHILUS će Vam izaći u susret i odobriti zamjenu ili povrat sredstava ukoliko proizvodom niste zadovoljni, a u roku 8 od dana od kupovine prolazeći proceduru namijenjenu za takve postupke. Ispravnost proizvoda gleda se prema ISO i ostalim standardima koji govore o ispravnosti pojedinih proizvoda.
Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput nepravilna montaža te korištenje u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće osobe neovlaštene od SERAPHILUS d.o.o.
SERAPHILUS se obvezuje da će jamstvo za robu kupljenu u SERAPHILUS WEBSHOPU riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ako dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo s novim proizvodom.
SERAPHILUS uz svaki račun predaje ovaj jamstveni obrazac tj. upute o jamstvu te se s potpisom na računu kupac slaže s uvjetima kupovine u SERAPHILUS WEBSHOPU.  


Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:
- transportom nakon isporuke
- nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem
- neprimjerenom radnom okolinom
- neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)
- zbog rabljenosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja, itd.)
- ako su skinute naljepnice s artikla (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju, itd.)
- ukoliko se utvrdi da je artikl korišten preko njegovih mogućnosti
- ako su vršene izmjene na artiklu (npr. stavljane su zamjenske komponente te je proizvod promijenio izgled)
- neovlaštena osoba ugrađuje ili montira komponente
- uz dijelove ne dolaze uputstva na hrvatskom jeziku s obzirom na to da su namijenjene za ugradnju isključivo od strane ovlaštene osobe

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA:
U slučaju spora između kupca i prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.
Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

TRAJANJE UGOVORA:
Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

POTVRDA PRETHODNE OBAVIJESTI:
Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest.

RJEŠAVANJE SPOROVA:
Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.
Pristup platformi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Trgovac trenutno ne sudjeluje predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

Uživajte u kupovini iz Vašega doma!
Vaš SERAPHILUS

Uvjeti se primjenjuju od 20. svibnja 2020. godine.