Ispusni kolektor za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski od 1968 do 1982

800,00€ / 6.027,60kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski od 1968 do 1982

1.870,00€ / 14.089,52kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski za Rochester rasplinjac (za razmak vijaka 46/81mm), od 1982 do 1989

700,00€ / 5.274,15kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski za Mercab rasplinjac (za razmak vijaka 50/92mm), do 1989

640,00€ / 4.822,08kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski za Mercab rasplinjac (za razmak vijaka 50/92mm), do 1989

720,00€ / 5.424,84kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski za Mercab rasplinjac 3.0LX od 1990 do 2011

870,00€ / 6.555,02kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski za Mercab rasplinjac (za razmak vijaka 50/92mm), do 1989

700,00€ / 5.274,15kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 6 cilindara linijski, od 1963 do 1981

1.150,00€ / 8.664,68kn

Ispusno koljeno za MerCruiser 4 i 6 cinindara linijski. Koristi se uz kolektor 96705A1 od 1968. do 1982. Koristi se takoder na starijim V8 motorima od 1977. do 1982. (Log style kolektori).

300,00€ / 2.260,35kn

Ispusno koljeno za MerCruiser 4 i 6 cinindara linijski. Koristi se uz kolektor 96705A1 od 1968. do 1982. Koristi se takoder na starijim V8 motorima od 1977. do 1982. (Log style kolektori).

430,00€ / 3.239,84kn

Ispusno koljeno za MerCruiser 4 i 6 cinindara linijski, koristi se uz kolektor BAMC-1-95862, od 1982. do 1989. Koristi se takoder kod 3.7 motora.

300,00€ / 2.260,35kn

Ispusno koljeno za MerCruiser 4 i 6 cinindara linijski, koristi se uz kolektor HOT20956 i 860235A03, od 1988. do 2011.

279,00€ / 2.102,13kn

Ispusno koljeno za MerCruiser 4 i 6 cinindara linijski, koristi se uz kolektor HOT20956 i 860235A03, od 1988. do 2011.

330,00€ / 2.486,39kn

Ispusno koljeno za MerCruiser 4 i 6 cinindara linijski, koristi se uz kolektor HOT20956 i 860235A03, od 1988. do 2011.

480,00€ / 3.616,56kn

Guma auspuha za 4 i 6 cilindara linijski MerCruiser, stari tip, od 1967. do 1981.

70,00€ / 527,42kn

Guma auspuha za 4 i 6 cilindara linijski MerCruiser, stari tip, od 1967. do 1981.

125,00€ / 941,81kn

Brtva ispusnog kolektora za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski, koristi se uz kolektor 96705A1

39,00€ / 293,85kn

Brtva ispusnog kolektora za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski, koristi se uz kolektore BAMC-1-95862 i HOT20956

17,00€ / 128,09kn

Brtva ispusnog kolektora za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski, koristi se uz kolektore BAMC-1-95862 i HOT20956

23,00€ / 173,29kn

Brtva ispusnog kolektora za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski, koristi se uz kolektor 860235A03

18,00€ / 135,62kn

Brtva ispusnog kolektora za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski, koristi se uz kolektor 860235A03

29,00€ / 218,50kn

Brtva ispusnog kolektora za MerCruiser 4 i 6 cilindara linijski, koristi se uz BAMC1-58759

40,00€ / 301,38kn

Brtva koljena za MerCruiser 3.0, 4 cilindra

4,00€ / 30,14kn

Brtva koljena za MerCruiser 3.0, 4 cilindra

4,00€ / 30,14kn

Klapna ispusnog sustava za MerCruiser 3.0, 4 cilindra. Ukljucuje gumene cepove

35,00€ / 263,71kn

Klapna ispusnog sustava za MerCruiser 3.0, 4 cilindra. Ukljucuje gumene cepove

46,00€ / 346,59kn

Klapna za MerCruiser linijski 4 i 6 cilindara, od 1967. do 1982.

67,00€ / 504,81kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4.3 V6 od 1985 do 2003

399,00€ / 3.006,27kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4.3 V6 od 1985 do 2003

350,00€ / 2.637,08kn

Ispusni kolektor za MerCruiser 4.3 V6 od 1985 do 2003

450,00€ / 3.390,53kn