Anoda 4LHA-DTE, -DTP, -DTZE, -DTZP, -HTE, -HTP, -HTZE, -HTZP, -STE, -STP, -STZE 6CX-GT 6GHA-ET 6GHA-ST, STE, 6GHAK-ST1, 6GHAM-STE, 6GHD-ST 6LYA-STE

54,99kn

Anoda 6GHA-ET 6GHA-ST, STE, 6GHAK-ST1, 6GHAM-STE, 6GHD-ST 6KHL-ST

69,99kn

Anoda za SD20/30/40/50/60

219,99kn

Anoda 1GM10 1GML 1GMY-C 6GHA-ET 6GHA-ST, STE, 6GHAK-ST1, 6GHAM-STE, 6GHD-ST 6KHL-ST

44,99kn

Anoda 1GM10 1GML 1GMY-C 6GHA-ET 6GHA-ST, STE, 6GHAK-ST1, 6GHAM-STE, 6GHD-ST 6KHL-ST

84,99kn

Anoda 2GM20 2GM20F 2GM20F-YEU 2GM20-YEU 2GMLP 2GMSZK 2GMSZK 3GM30 3HM 3HM35 3HMF 3HMF 3YM30 4CH-DT 6GHA-ET 6GHA-ST, STE, 6GHAK-ST1, 6GHAM-STE, 6GHD-ST 6KHL-ST 6LY3-ETP, -STP, -UTP

54,99kn

Anoda 2GM20 2GM20F 2GM20F-YEU 2GM20-YEU 2GMLP 2GMSZK 2GMSZK 3GM30 3HM 3HM35 3HMF 3HMF 3YM30 4CH-DT 6GHA-ET 6GHA-ST, STE, 6GHAK-ST1, 6GHAM-STE, 6GHD-ST 6KHL-ST 6LY3-ETP, -STP, -UTP

84,99kn

Anoda 4LHA-DTE, -DTP, -DTZE, -DTZP, -HTE, -HTP, -HTZE, -HTZP, -STE, -STP, -STZE 6CX-GT 6GHA-ET 6GHA-ST, STE, 6GHAK-ST1, 6GHAM-STE, 6GHD-ST 6LYA-STE

69,99kn

Anoda za hladenje zraka 4LH-STE, 6LY-STE, 6LY-UTE

49,99kn

Anoda za hladenje zraka 4LH-STE, 6LY-STE, 6LY-UTE

94,99kn

Anoda 6GHA-ET 6GHA-ST, STE, 6GHAK-ST1, 6GHAM-STE, 6GHD-ST 6KHL-ST

84,99kn

Anoda cigareta za intercooler 6LY,6LP,4LHA

119,99kn

Anoda 6LPA-DTP, -DTZP, -STP, -STZ, 6LP-DT, -DTE, -DTZE, -DTZY, -ST, -STE, -STZE, -STZY, -WDT 6LY2A-STP 6LY2-ST 6LY2-STP 6LY2-STVY 6LY2-STVY, 6LY2A-STE, -UTP, 6LY2M-WDT, -WST 6LY2-WDT, -WDTZY,

119,99kn

Anoda 6LPA-DTP, -DTZP, -STP, -STZ, 6LP-DT, -DTE, -DTZE, -DTZY, -ST, -STE, -STZE, -STZY, -WDT 6LY2A-STP 6LY2-ST 6LY2-STP 6LY2-STVY 6LY2-STVY, 6LY2A-STE, -UTP, 6LY2M-WDT, -WST 6LY2-WDT, -WDTZY,

194,99kn

Anoda cigara za hladnjak 6LY,6LP,4LHA modele

109,99kn

Anoda cigara za hladnjak 6LY,6LP,4LHA modele

154,99kn

Set cinkova za yanmar saildrive dvodijelni

449,99kn

Anoda ploca "A" ZT350,ZT370

134,99kn

Anoda ploca "A" ZT350,ZT370

164,99kn

Anoda ploca "B" ZT350,ZT370

139,99kn