Akumulator marine 12V 80Ah

190,00€ / 1.431,56kn

Akumulator marine 12v 90Ah

220,00€ / 1.657,59kn

Akumulator marine 12V 100Ah

230,00€ / 1.732,94kn

Akumulator marine 12V 140Ah

351,92€ / 2.651,54kn

Akumulator cargo/marine 185 Ah 12v

445,00€ / 3.352,85kn

Akumulator 4 Ah 12V

27,00€ / 203,43kn

Akumulator 45 Ah D+

86,32€ / 650,38kn

Akumulator 56 Ah D+

106,24€ / 800,47kn

Akumulator 60 Ah D+

140,00€ / 1.054,83kn

Akumulator 75 Ah D+

155,00€ / 1.167,85kn

Akumulator high performance 100 Ah 12V D+

220,00€ / 1.657,59kn

Akumulator super heavy duty 145 Ah 12V

425,00€ / 3.202,16kn

Akumulator 12V 115Ah

265,00€ / 1.996,64kn

Akumulator 12V 100Ah

260,00€ / 1.958,97kn

Akumulator 12V 80Ah

25,00€ / 188,36kn

Akumulator 12V 230Ah

600,00€ / 4.520,70kn

Akumulator 12V 80Ah

180,00€ / 1.356,21kn

Akumulator 12V 185Ah

520,00€ / 3.917,94kn

Akumulator 12V 95Ah

175,00€ / 1.318,54kn