Klima Frigomar - Prednosti: 40% manja potrosnja, niska razina buke i vibracija, brzo zagrijavanje i hladenje, zahtjeva generator manjih dimenzija i snaga. Dimenzije 430x260x285mm, Tezina 23kg, Kapacitet 6500 BTU/h, Max potrosnja 2,9A, Max snaga hladenja 0,55kW, Max snaga grijanja 0,61kW

3.900,00€

Klima Frigomar - Prednosti: 40% manja potrosnja, niska razina buke i vibracija, brzo zagrijavanje i hladenje, zahtjeva generator manjih dimenzija i snaga. Dimenzije 519x319x291mm, Tezina 27kg, Kapacitet 10000 BTU/h, Max potrosnja 3,4A, Max snaga hladenja 0,68kW, Max snaga grijanja 0,74kW

6.150,00€

Klima Frigomar - Prednosti: 40% manja potrosnja, niska razina buke i vibracija, brzo zagrijavanje i hladenje, zahtjeva generator manjih dimenzija i snaga. Dimenzije 576x346x291mm, Tezina 30kg, Kapacitet 15600 BTU/h, Max potrosnja 4,7A, Max snaga hladenja 0,91kW, Max snaga grijanja 0,99kW

6.650,00€

Klima Frigomar - Prednosti: 40% manja potrosnja, niska razina buke i vibracija, brzo zagrijavanje i hladenje, zahtjeva generator manjih dimenzija i snaga. Dimenzije 779x471x340mm, Tezina 44kg, Kapacitet 26600 BTU/h, Max potrosnja 7,8A, Max snaga hladenja 1,72kW, Max snaga grijanja 1,74kW

9.550,00€